Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΕΒΡΑ'Ι'ΚΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ~ Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οκτώ μέρες μετά τη γέννηση του Γεζούα  χριστού, την πρώτη του πρώτου μηνός, η εκκλησία  γιορτάζει την περιτομή του χριστού. Μια εβραϊκή τελετουργική διάταξη, την οποία εκπλήρωσε ο Ιησούς, όπως όλοι οι Ισραηλίτες.

 Ο χριστός υφίσταται ένα ταπεινωτικό πάθημα, επώδυνο και αποκρουστικό, όπως είναι η περιτομή, για να υπακούσει στο νόμο, για να δηλώσει υποταγή στο θέλημα του θεού ως απόδειξη της συμφωνίας που συνάπτει ο θεός με τον Ισραήλ.

Στην παλαιά διαθήκη, ο θεός ζητά από τον αβραάμ να περιτομηθεί και να περιτμήσει τους απογόνους και τους δούλους του ως απόδειξη της συμφωνίας που συνάπτει ο θεός με τον Ισραήλ:
' καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν [...] καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς οὐ περιτμηθήσεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, ὅτι τὴν διαθήκην μου διεσκέδασε ' (Γεν. 17:11, 14, Ο') Η περιτομή είναι σωματικό σημάδι ότι το άτομο ανήκει στην εβραϊκή φυλή.

Για όσους δεν γνωρίζουν ..Περιτομή ονομάζεται ο περιορισμένος ακρωτηριασμός της φυσικής διαμόρφωσης του ανδρικού μορίου, συγκεκριμένα είναι η αποκοπή (αφαίρεση) της πόσθης ή ακροποσθίας (αρχ. ακροβυστίας), της πτύχωσης δηλαδή του δέρματος που καλύπτει τη βάλανο του πέους, του εξωτερικού ανδρικού γεννητικού οργάνου.

Η περιτομή σε παιδική ηλικία είναι ένα παμπάλαιο θρησκευτικό έθιμο σε εβραίους και μουσουλμάνους. Στους εβραίους η περιτομή πραγματοποiείται την όγδοη μέρα μετά τη γέννηση και συμβολίζει τους δεσμούς με το θείο. Και για τους μουσουλμάνους η περιτομή αποτελεί θρησκευτικό καθήκον και πραγματοποιείται σε βρέφη ή όταν τα αγόρια είναι ακόμα παιδιά.